Poslovna izkaznica

Podjetje SITIS je družba z omejeno odgovornostjo.

Zavezanec za DDV: da
Identifikacijska številka za DDV: SI89851153

Registracija: Okrožno sodišče v Mariboru, št. 1-10624/00 Matična številka podjetja: 1403630
Šifra dejavnosti: 14.720
Ustanovni kapital: 30.750 evrov
 
Direktor podjetja je Leo Soče, univ.dipl.oec., ki družbo zastopa brez omejitev
 
Poslovna banka: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.
SWIFT: KBMASI2X
IBAN: SI56045150000196351

SITIS d.o.o. ima odprt nerezidenčni račun na Hrvaškem:
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR3024840081106767384

HR OIB: 23181826616

Beseda SITIS pomeni velika želja.

Naše poslanstvo je, da tudi Vam omogočimo uresničitev vaše največje želje: biti zdrav!

Tudi Vi imate pravico biti bogati, tudi Vaša dolžnost je, da ste srečni in da postanete vse, kar ste zares sposobni biti. To boste lahko le, če boste zdravi.
 
Zdrav človek ima tisoč želja – bolan le eno: da bi bil zdrav.
 
Imejte tisoč želja! In naj se vam vse uresničijo!