Pomanjkanje vitamina D pri nosečnicah


  • 10 Sep, 2017

   

Nosečnice in doječe mame

Nosečnost je stanje, ko prihaja do sprememb v presnovi vitamina D, do povečanja telesne teže in s tem tudi večjih potreb po vitaminu D, ki ni več pomemben le za nosečnico, tamveč tudi za otroka. Pogosto se pozablja prav na potrebe po vitaminu D še nerojenega otroka.

V raziskavi o stanju vitamina D v času nosečnosti raziskovalci uvodoma ugotavljajo, da so zdrave ravni kalcidiola med 44 in 70 ng/ml, kar je daleč nad ravnmi, ki jih priporočajo za preprečitev rahitisa, ter da bi v času nosečnosti in dojenja morale biti nad 32 ng/ml.

V dve leti trajajoči raziskavi Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, v kateri so spremljali 100 nosečnic v vseh letnih časih, so ugotovili, da jih je le 7 % imelo zadovoljive serumske koncentracije kalcidiola, in sicer 12 % v septembru in le 2 % v decembru. Koncentracije kalcidiola so bile pri novorojenčkih višje kot pri materah, vendar so dobro korelirale z njimi, kar pomeni, da je bila preskrba otrok z vitaminom D nezadostna.

Več o izdeku