Dlux Nosečnica


  • 10 Sep, 2017

   

Nosečnice in doječe mame

Nosečnost je stanje, ko prihaja do sprememb v presnovi vitamina D, do povečanja telesne teže in s tem tudi večjih potreb po vitaminu D, ki ni več pomemben le za nosečnico, tamveč tudi za otroka. Pogosto se pozablja prav na potrebe po vitaminu D še nerojenega otroka, kar ima lahko tragične posledice.

Zdravju škodljive posledice, kot so preeklampsija, nizka porodna teža, neonatalna hipokalciemija, slaba poporodna rast, krhkost kosti in povečana pojavnost avtoimunskih bolezni, so bile povezane z nizkimi ravnmi vitamina D med nosečnostjo in dojenjem.

V raziskavi o stanju vitamina D v času nosečnosti raziskovalci uvodoma ugotavljajo, da so zdrave ravni kalcidiola med 44 in 70 ng/ml, kar je daleč nad ravnmi, ki jih priporočajo za preprečitev rahitisa, ter da bi v času nosečnosti in dojenja morale biti nad 32 ng/ml. Nadalje ugotavljajo, da je pomanjkanje vitamina D v času nosečnosti svetovna epidemija, ki doseže tudi do 84 % nosečnic.

V dve leti trajajoči raziskavi Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, v kateri so spremljali 100 nosečnic v vseh letnih časih, so ugotovili, da jih je le 7 % imelo zadovoljive serumske koncentracije kalcidiola, in sicer 12 % v septembru in le 2 % v decembru. Koncentracije kalcidiola so bile pri novorojenčkih višje kot pri materah, vendar so dobro korelirale z njimi, kar pomeni, da je bila preskrba otrok z vitaminom D nezadostna.

Več o izdeku