Kaj ste danes dobrega naredili zase?
  PRIJAVA
banner
 
IZDELKI IN STORITVE
Prodajna mesta
Brezplačna dostava
win_tlIFORMACIJE ZA ZDRAVJEwin_tr
blank
prosim pošiljajte na e-mail:
več
blank
win_blblankwin_br
win_tlPOMEMBNOwin_tr
blank
blank
win_blblankwin_br
 


Splošni pogoji spletne trgovine SITIS so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.
 
S spletno trgovino SITIS (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja podjetje SITIS d.o.o., Jocova ul. 3, 2000 Maribor, matična številka:  1403630, davčna številka: SI89851153, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja. Več informacij o podjetju, lahko vidite tukaj.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine SITIS, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med SITIS in kupcem. 
Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. 

Splošni pogoji uporabe spletne strani SITIS
 
Uporaba spletnih strani SITIS d.o.o. je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S svojim pritiskom na gumb »PRIJAVA« ob prijavi v spletno trgovino SITIS d.o.o. izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem SITIS d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.
 
Opredelitev pojmov
 
- uporabnik ste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
- kupec je tisti uporabnik spletne strani, ki so odloči za nakup katerega koli izdelka (artikla);
- ponudnik je SITIS d.o.o., Jocova ul. 3, Maribor;
- spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik ter nakupu s strani uporabnikov.
 
Uporaba
Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste:
 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.
Prijava
Nekateri deli teh spletnih strani so omejeni le na prijavljene uporabnike in omogočajo tem uporabnikom z vnosom osebnih podatkov sprotno (on-line) podporo oziroma elektronske storitve, namenjene nakupovanju. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletnih strani popolne in točne, da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe ali da ne boste prevzeli tako uporabniško ime, ki bi bilo neprimerno. Da postanete prijavljeni uporabnik teh spletnih strani, morate biti stari vsaj 18 let.
Ob prijavi v spletno prodajalno obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo, ki ga izbere sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta s posredovanimi podatki. Ob registraciji obiskovalec potrdi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine in da jih sprejema.
Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na nakup@sitis.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte. 
Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa.
Varovanje in zaščita
SITIS d.o.o. se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je SITIS d.o.o. zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.
Osebni podatki registriranega uporabnika so shranjeni v posebni bazi podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci.
Vsi vpogledi in operacije nad dokumenti se beležijo. Tako lahko v vsakem trenutku identificiramo sodelavca, ki je imel vpogled v bazo podatkov.
Vaše podatke iz baze podatkov lahko v vsakem trenutku trajno odstranite.
 
Varnost strežnikov
Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom.
SITIS d.o.o. zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo.
Za varnost podatkov je pri uporabi spletne trgovine poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.
Prijava uporabnika v sistem preveri tudi identifikacijo strežnika. S tem je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na goljufiv strežnik.
Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in uporabniku vrne podatke v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.
 
Beleženje dogodkov
Vsi dogodki (vpogled v podatke, oddaje dokumentov, spremembe pooblastil) so zabeleženi v dnevniku dogodkov.
 
Odpoved 
SITIS vam lahko, po svoji lastni presoji, odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila in kateregakoli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega ravnanja, za katerega SITIS, po svoji lastni presoji meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike in SITIS bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.
 
Povezave na druge spletne strani
Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih SITIS ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. SITIS ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva
Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

Izključitev odgovornosti 
V nobenem primeru SITIS  d.o.o. oziroma njeni zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno, punitivno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani.
 
Spremembe določil
SITIS  d.o.o. si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna.
 
SITIS se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:
1. podatke o podjetju SITIS (ime in sedež podjetja, matična številka),
2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
3. bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami)
        ter rok veljavnosti tega podatka,
4. dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
5. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
6. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo
        davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
7. način plačila in dostave,
8. časovno veljavnost ponudbe,
9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu
        s 43.čl. ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.čl. členom ZVPot nima pravice do
        odstopa, je o tem izrecno obveščen),
10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.
 
Kupoprodajna pogodba med SITIS in kupcem je v spletni trgovini SITIS sklenjena v trenutku, ko SITIS kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Naročilo sprejeto). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za SITIS kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.
Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku SITIS, na zahtevo kupca pa mu je SITIS dostavi v elektronski ali pisni obliki.

Postopek nakupa

V spletni trgovini SITIS d.o.o. kupujete tako, kot v vsaki drugi trgovini, z dodajanjem izdelkov v nakupovalno košarico (voziček).  To storite tako, da ob izdelku kliknete na gumb DODAJ V KOŠARICO. Podatke o izdelku lahko natisnete.
V primeru, da želite kupiti več enakih izdelkov, v stolpcu Količina vpišite želeno število in kliknite na gumb OSVEŽI ali pa pritisnete na tipko Enter na vaši tipkovnici. Na enak način posamezni izdelek odstranite, s tem da pri količini vpišete 0 (nič).
Če ste se premislili in ne želite nič kupiti, kliknite na gumb  IZPRAZNI VOZIČEK.
Ko izberete izdelke iz trgovine in določite količino pri vsakem izdelku, kliknite na gumb 2. KORAK IZBIRA PLAČILA. V tem koraku izberite enega od ponujenih načinov plačila.
Po izbranem načinu plačila kliknite na gumb 3. korak IZBIRA DOSTAVE. V okencu Opombe vpišite vaše želje glede termina dostave (dostava na drugi naslov, želeni dan ali uro ipd. Vneseno besedilo shranite za pošiljanje s klikom na gumb SHRANI OPOMBE.
S klikom na GUMB 4. korak POVZETEK NAROČILA se prikažejo vsi podatki o nakupu. Katerikoli podatek lahko spremenite tako, da se vrnete na ustrezen korak.
S klikom na gumb 5. korak ODDAJA NAROČILA potrdite naročilo z obveznostjo plačila in potrdite, da sprejemate Pogoje poslovanja.
 
 
Postopek obveščanja o nakupu
 
1. Naročilo prejeto
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tej stopnji ima kupec v roku dveh ur možnost preklicati naročilo, brez kakršnih koli stroškov. 
Prek elektronske pošte SITIS kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči SITIS, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.
V primeru nedobavljivosti naročenih izdelkov, SITIS zavrne naročilo. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. SITIS ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih SITIS nima na zalogi v lastnem skladišču.
 
2.       Naročilo realizirano
SITIS v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.
V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 02 421 33 33 ali po e-mailu na naslov naročilo@siti.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. 

SITIS omogoča naslednje načine plačila:
 
z gotovino ob prevzemu,
z nakazilom na račun  SITIS po ponudbi/predračunu,
s plačilnimi karticami (debetnimi in kreditnimi).
Pri posameznih naročilih si prodajalec pridržuje pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun SITIS po ponudbi/predračunu, pri čemer drugi pogoji ostanejo enaki.

SITIS ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun. V primeru naročila po predračunu kupec prejme račun v pdf formatu na svoj e-naslov. 
Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so ti enaki kot v naročilu, SITIS ni dolžan upoštevati.
  
Vse cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila, ob izbranem načinu plačila.
Redna cena
Redna cena velja za vse registrirane uporabnike SITIS. Registriran uporabnik SITIS postanete z registracijo v spletni trgovini. 
 
Klubska cena
Klubska cena velja za vse registrirane uporabnike SITIS, ki so hkrati člani SITIS Kluba. Član SITIS Kluna postanete z včlanitvijo v SITIS Klub. Kako postati član SITIS Kluba lahko preberete tukaj
Kadar je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da sta redna cena in klubska cena enaki.

Količinski popusti
V primeru nakupa 2, 3 ali 4 enakih izdelkov kupcu pripada 3% količinski popust, pri nakupu 5, 6, 7, 8 ali 9 enakih izdelkov pa 5% količinski popust, pri nakupu 10. enakih izdelkov pa 11. enak izdelek pošljemo brezplačno (100% popust). 

Cena (stroški) dostave

Za vse naročila do vrednosti 30 evrov zaračunavamo stroške dostave v višini 2 evra. SITIS lahko pri posameznem artiklu odstopa od tega pravila, in naročeno pošilja brez stroškov pošiljanja, kar je razvidno v prvem koraku pri postopku naročanja.
Pri plačilu ob dostavi pošiljke (po povzetju) Pošta Slovenije zaračuna stroške plačila z UPN nalogom (položnico) po veljavnem ceniku za storitve plačilnega prometa. V tem trenutku je to 1,05 evra. Ta znesek ni prihodek SITIS-a in ne gre na naš transakcijski račun. Pri plačilu po predračunu/ponudbi tega stroška ni.


Rok dostave blaga

SITIS d.o.o naročeno blago praviloma pošlje naslednji delovni dan, najkasneje v treh delovnih dneh. V primeru, da naročila ne more izvesti v treh delovnih dneh, o tem nemudoma obvesti kupca.
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca SITIS je Pošta Slovenije, vendar si SITIS pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil bolj učinkovito. 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v postopku registracije navedete podatke o podjetju in podatek o obveznosti za obračun DDV. 
 
Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). 
 
Uveljavljanje stvarne napake in vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja SITIS, več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju.
 
Spletna trgovina SITIS pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila: 
z gotovino ob prevzemu  (omejitev gotovinskega plačevanja do 420 € z DDV oziroma po veljavni omejitvi gotovinskega plačevanja) 
z nakazilom na račun upravitelja SITIS po ponudbi/predračunu 
Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun SITIS po ponudbi/predračunu.
Pravne osebe v spletni trgovini ne morejo kupovati blaga za nadaljnjo prodajo.

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki kupijo izdelek za osebno rabo) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 
Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: naročila@sitis.si.
Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabnikov na voljo tukaj.
V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti izdelek vrne ali po pošti na naslov prodajalca: SITIS d.o.o., Jocova ulica 3, 2000 Maribor ali ga osebno prinese na isti naslov.
Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
 
Potrošnik mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje izdelka, ki odstopa od navedenega, se šteje za njegovo, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
 
Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od teže in vrednosti pošiljke. 
 
Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Za pravočasno vrnjeno blago se šteje, če je bilo poslano na naslov prodajalca pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
 
Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.
 
Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in le SITIS zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust se ta kupcu ne vrne, vrne se le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne kupcu kot darilni bon, vplačani znesek pa se kupcu vrne.
V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu z ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti. 
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Obrazec za vračilo artikla v garancijo se nahaja tukaj.
 
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira SITIS, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Za stvarno napako gre kadar:
  artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka se ugotavlja s preverjanjem z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Kupec prodajalca mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled artikla.
Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.
Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem izdelek. Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.
Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, se izdelek izroči v hrambo prodajalcu na njegovem naslovu. Prodajalec hrani izdelek v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 €/dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev izdelka potrebnih stroškov.
Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec izdelek proda in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost izdelka neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.
 

SITIS bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporočila SITIS bodo vsebovala naslednje sestavine:
jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
pošiljatelj SITIS bo jasno razviden,
različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, 
        prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo SITIS izrecno spoštoval.
 
 
Član SITIS kluba je lahko vsaka polnoletna oseba, društvo, fizična ali pravna oseba. Članstvo je trajno.
Ob včlanitvi mora član kupiti vsaj en izdelek po klubski ceni in plačati pristopnino. Kupec prejme evidenčno številko.
Cena vstopnine je 20 evrov. Ob včlanitvi prejme član klubsko darilo v približni vrednosti pristopnine. V tem trenutku je to Koralni kalcij VIVAN v vrednosti 18,90 evrov.
Član je upravičen do cenejših nakupov izdelkov in storitev, ki jih ponuja SITIS d.o.o. za sebe oz. za svojo družino. SITIS d.o.o.za ves čas trajanja članstva zagotavlja ustrezno ponudbo izdelkov in storitev, ki jo prilagajamo interesom članov in tržnim razmeram. Pred vsakim nakupom mora član preveriti višino popusta in plačilne pogoje.
Član svojih pravic brez izrecne privolitve uprave podjetja ne more odtujiti oz. prenesti na drugo osebo (prodati, podariti ...).
Član lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh po plačilu pristopnine. Odstop mora biti v pisni obliki. Po izteku roka za odpoved član ni upravičen do vračila vplačane pristopnine, ne glede na to, ali je ali pa bo koristil klubske ugodnosti. V primeru odstopa je kupec dolžan prejeto klubsko darilo nepoškodovano vrniti prodajalcu.
 

SITIS se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da SITIS ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo SITIS kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.
 
SITIS ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih SITIS v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. 

Nobeno besedilo na spletnem portalu SITIS ni nadomestilo za zdravniško diagnosticiranje oz. zdravljenje. Ničesar ne predpisujemo ali priporočamo in zato ne prevzemamo nobene odgovornosti. To so le informacije o možnih oblikah samopomoči. Če boste ravnali po njih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom, sami prevzemate odgovornost za svoje zdravje, kar je sicer vaša ustavna pravica.
Nobeden od izdelkov ni namenjen zdravljenju ali diagnosticiranju. Nobenega zdravljenja ne smete opustiti ali spremeniti brez posveta z zdravnikom. Pred sočasnim jemanjem več različnih vitaminskih in mineralnih izdelkov se posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom. Priporočenih odmerkov na embalaži ne smete prekoračiti brez posveta z zdravnikom. Nosečnice, doječe matere in otroci do 14. leta se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

SITIS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. SITIS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.
 V primeru težav se kupec s podajalcem SITIS lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 02 421 33 33 ali po elektronski pošti na nakup@sitis.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
 Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je pristojno stvarno sodišče stalnega prebivališča potrošnika.
 
Pomembnejši napotki za vračilo artiklov:
Ko vračate artikle prodajalcu SITIS, morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.
Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je SITIS  d.o.o., Jocova ulica 3, 2000 Maribor.
Priporočamo, da artikle ustrezno pripravite za transport  (ustrezno varno embalažo).
Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.
Če uveljavljate garancijo, boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam je naveden pri artiklu oziroma na priloženem garancijskem listu.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen popust, se ta sredstva uporabniku ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne kupcu.
Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na SITIS račun.

Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je artikel ali pošiljka fizično poškodovana, v njej manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine pri Pošti Slovenije. To storite tako, da pošiljko (embalažo + vsebino) prinesete na pošto, takoj, ko opazite poškodbo ali izropano pošiljko najkasneje v roku 30 dni od prevzema pošiljke. Na pošti opozorite, da je potrebno izpolniti Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga podpišete tudi vi. Po prejetju vse potrebne dokumentacije, se na Pošto Slovenije poda zahtevek za odškodnino. Zahtevek na Pošti Slovenije komisijsko obravnavajo in na podlagi odgovora ali odobritve se vrne kupnina ali naroči nov artikel. Skupaj s Pošto Slovenije bomo poskrbeli, da bo odškodnina rešena v najkrajšem možnem času.


Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. 
Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.

Pogoji veljajo od 15. oktobra 2015
Sitis FaceBook
Kitajska študija
soče.si
win_tlIZRAČUNAJTEwin_tr
blank
pral: kislo - bazično
bioritem
idealno težo BMI
potrebne kalorije
porabo kalorij
blank
win_blblankwin_br
O podjetju | Pravila poslovanja
W3C XHTML W3C CSS
Copyright © SITIS d.o.o. 2009
CRO ENG GER
RoLAN KOŠARICA